Seminer Programı

İstanbul Tasarım Bienali programı içerisinde küratör sergileri ile ilgili olanlar basta olmak üzere mimarlık, tasarım ve iş dünyasından çeşitli kurum ve kuruluşların da katkıları ile bir dizi tartışma oturumu, söyleşi ve konferans düzenleniyor. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Hasköy İplik Fabrikası, Akbank Sanat, İstanbul Modern ve Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilecek olan seminerler dizisinde, tasarım, mimari, kent, toplum, sosyal ve kamusal mekân gibi kavramlar çeşitli bakış açılarıyla tartışılıyor. Program katılımcıları arasında Krzysztof Wodiczko, Nikolaus Hirsch, Ute Meta Bauer, Felicity Scott, Mark Wigley, Prof. Dr. Abdi Güzer, Prof. Dr. İlhan Tekeli gibi alanlarında önde gelen mimarlar, teorisyenler ve araştırmacılar yer alıyor.


Audi Urban Future Award
Düzenleyen: Audi Urban Future Initiative
Proje Sergisi: 12 Ekim- 26 Ekim 2012
Hasköy İplik Fabrikası

Kentsel mekanın giderek azaldığı bir çağda, nüfusun ve bilgi ihtiyacının sürekli arttığı ve iletişim teknolojilerinin her zamankinden daha hızlı olduğu bir yerde, hareketlilik ve altyapı kavramlarını yeniden düşünme zamanı gelmiştir. Audi Urban Future Award (Audi Kentsel Gelecek Ödülü) ile Audi’nin dikkat çekmek istediği konular da bunlar. İkinci kez ödülün evsahipliğini yapan Audi beş mimarlık pratiğini gelecekteki kentsel mobiliteye dair vizyon geliştirmeye davet etti. Mimarlık pratiklerinin hem ait oldukları yerel bağlamlardan yola çıkmaları hem de sorunlara küresel ölçekte yaklaşan kimi fikirlere öncülük etmesi bekleniyor. Davetli katılımcılar ve lokasyonlar ise şunlar: Mumbai, Hindistan (CRIT); Boston-Washington, ABD (Höweler + Yoon Architecture); Pearl River Delta, Çin (NODE Architecture & Urbanism); Istanbul, Turkey (Superpool) ve São Paulo, Brezilya (Urban-Think Tank). Uzmanlardan oluşan uluslararası bir jüri 18 Ekim 2012 tarihinde en ikna edici vizyonu seçecek. Projeler 12 – 26 Ekim 2012 tarihleri arasında Hasköy İplik Fabrikası’nda sergilenecek.

Audi Urban Future Initiative (Audi Kentsel Gelecek Girişimi) destekleriyle gerçekleşen, Idea City Istanbul konferansı da bienalde bu kapsam içinde gerçekleşecek. Idea City, kent merkezlerinin canlılığı arkasındaki itici gücün sanat ve kültür olduğu prensibine inanarak şehirlerin dünya ölçeğinde geleceklerini araştıran bir etkinlik. New Museum New York City işbirliğiyle, müzenin başlattığı değişime etki sağlamak adına, onlarca sanat, eğitim ve toplum örgütünün birlikte çalışmasıyla gerçekleşen ortak bir girişim hareketi. Daha fazla bilgi www.audi-urban-future-initiative.com ve newmuseum.org’dan izlenebilir.

Audi Urban Futures Initiative İstanbul Tasarım Bienali Seminer Sponsorudur


Idea City İstanbul: Keşfedilmemiş Sermaye
Organizasyon: New Museum New York
Konferans: 11, 12, 14 ve 19 Ekim 2012
Sponsor: Audi Urban Future Initiative
Hasköy İplik Fabrikası

Idea City İstanbul konferansı yılın konusu olan Keşfedilmemiş Sermaye’yi ele alan uluslararası etkinliklerin ilki olarak İstanbul Tasarım Bienal ve Audi Urban Future Initiative’ın açılışıyla aynı zamanda 11, 12, 14 ve 19 Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleşecek. Ayrıca SALT işbirliğiyle, sanatçı, mimar, tasarımcı, girişimci, kent plancıları, ekonomistler, sosyologlar, teknoloji uzmanları ve hükümet temsilcileri de dahil olmak üzere bölgesel öğrenciler ve uygulayıcılar ile panellerde tartışılan konuları daha pragmatik ve halk tabanında da araştırılacak.

Idea City, kent merkezlerinin canlılığı arkasındaki itici gücün sanat ve kültür olduğu prensibine inanarak şehirlerin dünya ölçeğinde geleceklerini araştıran bir etkinlik; New Museum’un kurduğu değişime etki sağlamak için onlarca sanat, eğitim ve toplum örgütünün birlikte çalışmasıyla gerçekleşen ortak bir girişim hareketidir. Idea City iki yılda bir New York’ta Idea City etkinlikleri paralelinde düzenleniyor; diğer yıllarda, uluslararası şehirlerde uydu konferanslar ve atölye çalışmaları gerçekleşiyor.

Program:
11 Ekim, Perşembe, 19:00 – 20:00
Ana Konuşmacı: Amanda M. Burden (Şehir Planlama New York Bölümü Komisyon Üyesi)
Audi Urban Future Initiative Özel Gösterimi, 20:00-21:00
(sadece davetiye ile katılım)

12 Ekim, Cuma, 14:00-18:00
Idea City İstanbul Panelleri
Hasköy İplik Fabrikası, Kırmızı Minare Sokak No. 5, Piri Paşa Mh., 34445 Beyoğlu/İstanbul
Panel 1
Keşfedilmemiş Sermaye: Yapılar ve Ağlar, 14:00-16:00
Panelistler: Burak Arıkan (Sanatçı), Aslı Aydıntaşbaş (Milliyet, Köşe Yazarı); Adam Greenfield (Urbanscale, Kurucu ve Genel Müdür); Yancey Strickler (Kickstarter, Kurucu Ortak); Anthony Townsend (Institute for the Future, Araştırma Müdürü)
Moderatör: Marc Kushner (Architizer, Mimar ve Kurucu Ortak)
Panel 2
Keşfedilmemiş Sermaye: İşbirliği ve Değişim, 16:00-18:00
Panelistler: Yaşar A. Adanalı (Kentsel blog yazarı: Mutlukent (Happy City) ve Istanbul Reclaim); Rupali Gupte (Kolektif Araştırma Girişimleri Vakfı kurucu üyesi) Mimar Selva Gürdoğan ( Superpool ), Yazar Suketu Mehta Yazar ( NYU Gazetecilik Öğretim Üyesi), Yasemin Nur ( Atılkunst, Kurucu Üye ve Sanatçı)
Moderatör: Pedro Reyes (Sanatçı)
(Sınırlı olduğu için Istanbul@newmuseum.org’dan kayıt gerekmektedir.)

Pazar, 14 Ekim, 14:00-18:00
Idea City İstanbul Atölyeleri, SALT

SALT ile işbirliği içinde, Idea City atölyeleri sanatçılar, mimarlar, tasarımcılar, girişimciler, kent plancıları, ekonomistler, sosyologlar, teknoloji uzmanları ve hükümet temsilcileri de dahil olmak üzere bölgesel öğrenciler ve uygulayıcılar ile panellerde tartışılan konuları daha pragmatik ve halk tabanında araştıracak. (Katılım sadece davetiye ile)
SALT Galata, Banks Street 11, Karakoy 34420 Istanbul

19 Ekim, Cuma, 10:00-12:00
Idea City İstanbul Paneli, Hasköy İplik Fabrikası
Panel 3
On Emir: Mimarların Kentsel Gelecek için Kabul Etmeleri Gereken On Emir Nedir?
Panelistler: Christian Gärtner (Yönetici, Stylepark AG), Ligia Nobre (Eş Başkan and Küratör, SP Lab / Stüdyo-X GSAPP Columbia Üniversitesi, São Paulo), Mi You (Küratör, Yazar), diğer katılımcılar daha sonra açıklanacaktır.
Moderatörler: Richard Flood (Özel Projeler Direktörü, New Museum) and Mark Wigley (Dekan, Mimarlık, Planlama ve Koruma Yüksek Lisans Bölümü, Kolombiya Üniversitesi)
(Sınırlı olduğu için Istanbul@newmuseum.org’dan kayıt gerekmektedir.)


Daha İyi Kentler, Daha İyi Yaşamlar: Mimar(lık)la Değişen Kentler
Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Ali Cengizkan
Konuşmacılar: Prof. Dr. Abdi Güzer, Öğr. Gör. Dr. Arif Çağlar ve Doç. Dr. Hatice Kurtuluş
Tartışma Oturumu: 30 Ekim 2012, 18:00

İstanbul Büyükkent Şubesi, bienal süresince mekân desteklerinin yanı sıra, “Mimar(lık)la Değişen Kentler” başlıklı bir tartışma oturumu düzenliyor. Aynı zamanda UIA Uluslararası Mimarlar Birliği’nin, 2012 Dünya Mimarlık Günü teması olan “Mimarlar Kentlerin Dönüştürücüsüdür” başlığıyla da ilişkili olarak hazırlanan tartışma platformu, günümüzün ağırlıklı gündemine dönüşen “dönüşüm” kavramını farklı boyutlarıyla ele almayı, kentsel mekânda ve yaşamda “kamusallık” kavramını çeşitli bakış açılarıyla tartışmayı yeni bakışlar sunmayı amaçlıyor. Oturumlarda; dönüşüm sürecinde mimarın ve mimarlığın rolünün ve sorumluluklarının tartışılması ve mimarlığın, dönüşümün içerisindeki toplumsal konumunun sorgulanması; küresel neo-liberal politikalar bağlamında “mimari ve kentsel tasarım”a metalaşma üzerinden bakarak, kamu hakları ve meslek etiği perspektifinden sürecin değerlendirilmesi; mimar(lık)la dönüşen kentlerin “kamu hakları” ve “toplum yararı” açılarından tartışılması; “tasarım ürünü” ve/veya “süreç” olarak “mimari ve kentsel tasarımın dönüşümü” ve sürecin içerdiği sosyal ve kültürel boyutlar bağlamında değerlendirilmesi gibi birçok başlık ele alınacak.


Türkiye’de Yaratıcı Endüstriler Sektöründe Neler Oluyor?
Düzenleyen: Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği
Panel: 29 Kasım 2012
İstanbul Modern

Türkiye yaratıcı endüstriler sektöründe çalışmalar yapan disiplinlerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarınca kurulan Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği (YEKON), İstanbul Tasarım Bienali dahilinde gerçekleştireceği panelde derneğin oluşum amacı, misyonu hakkında bilgi verecek, Yeni Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ile ilgili çalışmalarını tartışmaya açacak. Yaratıcı endüstriler sektörlerinde disiplinler arası iş birliklerini geliştirmek için sivil toplum örgütleri olarak öncelikle bir araya gelmek, ortak hedefler yönelik çalışmalar yapmak, yaratıcılığı tercih edilen bir değer haline getirmek, sektörün küresel pazarda rekabet edilebilirliğini artırmak amacıyla YEKON olarak yapılması gerekli olan çalışmalar bu panelde tartışmaya açılıyor ve şu sorulara yanıt aranıyor:

11 sivil toplum örgütü tarafından kurulan ve yeni üyelerle de genişleyecek olan YEKON’un amaçları nelerdir ve hedefleri neler olmalıdır? Yaratıcı endüstrilere yönelik eğitim sistemini neden daha yaratıcı, sorgulayıcı ve yenilikçi kılmak gereklidir? Yeni Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile neler değişecek? YEKON bu kanun değişikliği için ne gibi çalışmaları hangi amaçla yaptı ve yapacak? Yaratıcı endüstriler ve YEKON Türkiye sanayisine ve ekonomisine nasıl bir katma değer sağlayabilir?


TÜSİAD Yaratıcı Fikirlerden İnovatif Girişimlere Konferansı
Konuşmacılar: Ümit Boyner (TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı), Jeff Hoffman
Konferans: 12 Kasım 2012, 09.30-13.45

Türkiye’nin ekonomik açıdan rekabet gücünü artırması, iş dünyasının inovasyon kapasitesinin geliştirilmesiyle mümkün olacaktır. TÜSİAD Teknoloji, İnovasyon ve Bilgi Toplumu Komisyonu tarafından 12 Kasım 2012 tarihinde İstanbul Modern’de düzenlenecek olan “Yaratıcı Fikirlerden İnovatif Girişimlere” başlıklı konferans, iş dünyasını, akademisyenleri ve kamu kurumu temsilcilerini biraraya getirerek inovasyon kapasitesini geliştirme yollarını ele alacaktır. Bugün, inovatif/yenilikçi girişimciler, bilginin dönüşümünde ve ticarileşmesinde anahtar rol oynamaktadır. Başarılı ve sürekli bir inovasyon ortamı, geleneksel düşünce kalıplarından uzaklaşmayı gerektirir. İnovatif girişimciliğe uygun bir ortam ve altyapının oluşturulabilmesi bu açıdan hayati önem taşır. Düzenlenecek konferans kapsamında, davetli yerli ve yabancı konuşmacılar inovasyonun nasıl harekete geçirilebileceğini ve yüksek katma değerli inovatif girişimciliğin nasıl desteklenebileceğini tartışacaklar. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit BOYNER ve başarılı bir girişimci olan ve 2010 yılında National CEO Council tarafından “Girişimcilikte Hayatboyu Başarı Ödülü”ne layık görülen Jeff HOFFMAN bu etkinlikteki konuşmacılar arasındadır. Ana tema konuşmalarının yanı sıra Türkiye’de mikro ve küçük ölçekli inovatif firmaların başarı hikayelerinin yer alacağı bir oturum da düzenlenecektir. Başarı hikayelerinin kamuoyunda daha fazla görünür kılınarak başlangıç aşamasındaki firmalar başta olmak üzere tüm kesimlerde özendirici bir etki yaratılması amaçlanmaktadır.


Sanat, Zanaat, İnovasyon Üçgeninde Endüstriyel Tasarım
Düzenleyen: Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK)
Panel: 2 Aralık 2012, 14.00-17.00
İstanbul Modern

Günümüzde, endüstriyel tasarımcıların rolleri değişim gösteriyor. Endüstriyel tasarım mesleği geçmiş dönemnde daha teknik bir disiplin olarak algılanırken bugün, tüm dünyada olduğu gibi Türkiyede de pazarlama ağırlıklı bir bakış açısıyla kavramsal, yenilikçi ve geleceğe yönelik iddiası olan projeler için endüstriyel tasarımcılar daha çok tercih edilmeye başladı. Endüstriyel tasarımcılar bu değişen piyasa koşullarında kendilerine farklı alanlar da yaratmaya başlarken, mesleğin sınırları da genişlemektedir. Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK)’nun bienal kapsamında düzenlediği panel, endüstriyel tasarımın sanat, zanaat ve inovasyonla kesişimleri, birleşimleri ve farklılıklarını irdeliyor ve şu sorulara yanıt arıyor: Buluş, teknoloji ve mühendislik ağında endüstriyel tasarım kendine nasıl bir yer edinmelidir? Dünya’da bu ilişkiler nasıl konumlanmaktadır? Zanaat ve sanatla birleşen projelerde yer alan, kendi ürünlerini tasarlayıp üreterek farklı kulvarlarda da kendilerine yer açmaya çalışan tasarımcılar zanaatın ve sanatın neresinde konumlanmalıdır? Zanaatçı aynı zamanda tasarımcı mıdır ya da tasarımcı zanaatçı olabilir mi ya da olmalı mıdır? Zanaat tasarımı ne kadar ve nasıl etkiler? Endüstriyel tasarımcı kendini bu kavramlara ne kadar yakın görür? Tasarım sanatla hangi durumlarda kesişir? Tasarım “sanat”, tasarımcı “sanatçı” olabilir mi? Genişleyen bu sınırlarda, Türkiye’deki tasarımcılar olarak bu üçgenin neresinde kalmalıyız? Türk tasarımcısı nasıl yetiştirilmelidir ki Türkiye ekonomisine katkıda bulunsun, pazarda kendine bir yer bulabilsin ve istihdam edilebilsin? Bu üçgende ağır basan bir nokta olmalı mıdır?


ADHOKRASİ SEMİNERLERİ

Kışkırtıcı Tasarım ve Muhalif Kamusal Alan
Ana Konuşmacılar: Krzysztof Wodiczko ve Ahmet Öğüt
Moderatörler: Eva Franch (Storefront Sanat ve Mimarlık Direktörü) ve Pelin Tan
Kamusal Söyleşi: 20 Ekim 2012, 16:00-18:00
Galata Özel Rum İlköğretim Okulu

Kamusal söyleşi, kamusal alanda gerçekleşen müdahale kavramı ve kamusal alandaki zorluklar, başarısızlıklar, sonuçlar, toplulukların önyargıları ve korkular ile ilgili olacaktır. Wodiczk, 1980′lerden beri önem arz eden sosyo-politik konular bağlamında gerçekleşen kamusal müdahaleler açısından sanat tarihinde bilinen bir isim. Onun sanat ve tasarım uygulamaları, şehircilikten mimariye, farklı disiplenlerde ve alanlarda geniş etki yarattı. Öğüt ise işlerinde, hem araştırmaya dayalı hem de kavramsal ve soyut düzeyde çeşitli kamu faaliyetleri ve müdahaleler ile ilgileniyor. Farklı jenarasyonlardan ve coğrafyalardan gelen dünyaca ünlü sanatçılar, kendi projelerinden örnekler üzerinden diyaloğa ve tartışmaya giriyor.


Rastgele Buluşmalar – Adhokrasiyi Değerlendirmek
3 Kasım 2012, 14:00-18:00
Yer: Galata Rum İlköğretim Okulu

Rastgele Buluşmalar, Adhokrasi sergisinin “Açık Çağrı” yaklaşımından hareketle, küratöryel uygulamaların mimari düşüncede eleştirel bir araç olabilirliği varsayımımız üzerinden dört farklı soru ile bir tartışma başlatacak. Bu açık tartışma oturumu, çeşitli disiplinlerden gelen davetli konuşmacıların katılımı ile bir yuvarlak masa toplantısına dönüşecek. Etkinliğe gelen herkes konuşmalara aktif olarak katılıma davetlidir. Rastgele Buluşmaların ilkinde, mimarlığın eleştirel, küratöryel ve kavramsal yeterlilikleri arasındaki etkileşimlerin yanı sıra mimarlığın ne zaman ve nerede, verimli bir gelişigüzellik durumu ile karşı karşıya kalacağı incelenmişti. Bu ikinci buluşmada ise rastgele bir operasyonu uygulamaya koyarak, Adhokrasi – 1.İstanbul Tasarım Bienali’ne eleştirel bir ortama dönüştürülerek müdahale edilecek. Görünmezlik, Tasarım, Değer ve Müşterekler gibi kavram ve pratikler tartışmaya açılacaktır.

Program
14:00 – Karşılama / Açılış Konuşması
Pelin Tan / Joseph Grima
Sorular
Francisco Díaz, Nina Valerie Kolowratnik, Marcelo López-Dinardi, Marina Otero Verzier
14:20 – Tartışma
Ethel Baraona Pohl, Ute Meta Bauer, Boğaçhan Dündarlp, Joseph Grima, Nikolaus Hirsch, Ömer Kanipak, Erhan Öze, Felicity D. Scott, Pelin Tan, Mark Wasiuta.
16:30 – Kapanış Konuşması
Tüm Katılımcılar (İzleyiciler dahil)

Rastgele Buluşmalar, Columbia Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, ‘Mimaride Eleştirel, Küratöryel ve Kavramsal Uygulamalar’ Yüksek Lisans Programı, Adhokrasi Küratöryal Ekibi (Yrd. Doç. Pelin Tan, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü) – 1.İstanbul Tasarım Bienali tarafından düzenlenmektedir.


MUSİBET SEMİNERLERİ

Making City Istanbul
Oturum Başkanları: Emre Arolat (İstanbul Tasarım Bienali Musibet sergisinin küratörü), Joachim DeClerck (5th IABR küratörlerinden)
Katılımcılar: Freek Persyn (51N4E), Kristian Koreman/Elma van Boxel (ZUS), Eric Frijters/Olv Klein (FABRIC) ve Asu Aksoy
Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) ve Belediye Başkanı Ahmed Haşim Baltacı (Arnavutköy) katılımıyla
Proje Sergisi: 13 Ekim-12 Aralık 2012
Panel: 15 Ekim 2012
İstanbul Modern
* Bu panel, Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenmektedir.

İstanbul Tasarım Bienali ve Rotterdam Mimarlık Bienali işbirliğiyle gerçekleştirilen Making City Istanbul paneli, İstanbul Tasarım Bienali kapsamında, küratörlüğünü Emre Arolat’ın üstlendiği “Musibet” sergisinde yer alan“Making City Istanbul” projesi paralelinde gerçekleştiriliyor.

“Making City” (Kent Yapmak) başlığıyla gerçekleştirilen 5. Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali, kent yapmanın daha iyi yöntemlerini keşfetmek amacıyla; planlama, tasarım ve siyaset arasındaki ilişkiyi inceliyor. Kentleşmenin küreselleştiği günümüzde sosyo ekonomik sorunlara cevap verebilecek kent yapma nasıl olabilir? İçinde yaşayanlar için kenti nasıl yaparız? Hep birlikte yeni kent yapma biçimlerini düşünebilir miyiz ve bu düşünceleri test edebilir miyiz? Proje sergisi, bienal süresince İstanbul Modern’de yer alan Musibet sergisi kapsamında izlenebilecek. Making City Istanbul projesi yukarıdaki soruları soruyor ve İstanbul, São Paulo ve Rotterdam’dan günümüz kent yapma sorunsalına farklı boyutlarıyla yaklaşan uygulamaya dönük çalışmaları kapsıyor

Making City Istanbul Paneli; Rotterdam ve Arnavutköy İstanbul Belediye Başkanlarının katılımıyla düzenlenecek. Panelde; sürdürülebilir kentsel gelişim stratejileri bağlamında 5. Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali kapsamında çalışılmış olan Arnavutköy İlçesi stratejik vizyon ve eylem planı sunulacak ve İstanbul için çıkarımları tartışmaya açılacak. Tanınmış konuşmacılar ile Türkiye, Hollanda ve Avrupa’dan proje ortaklarını bir araya getiren panel, günümüzün en acil sorularını kapsayan “Kent Yapmak” meselesini tasarım ve politika ilişkileri bağlamında ele alacak.

Birinci Kısım: Sunum ‘Atelier Istanbul’
15 Ekim, 11:30 – 12:30

Emre Arolat başkanlığında, bu seminer Arnavutköy Belediyesi (AB) ve ‘Atelier İstanbul’ daki 5th IABR (Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali) işbirliğinin sonuçlarını sunmaktadır. Atölye kapsamında, sürdürülebilir kentsel büyümenin getirdiği bütün zorlukları bünyesinde barındıran bu kenarda kalmış belediye bölgesi için bir Stratejik Vizyon ve Eylem Planı geliştirilmiştir. Atölye kapsamında geliştirilen yenilikçi yaklaşım kentleşmeyi, tarımı ve suyu tek bir üretken sisteme dönüştürür ve böylece bölge için sürdürülebilir bir kalkınma modeli sunar. Geliştirilen yaklaşım daha sonra sürdürülebilirliğin yansımaları açısından İstanbul için metropol düzeyinde ele alınacaktır.
Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) ve Belediye Başkanı Ahmed Haşim Baltacı (Arnavutköy) tarafından hoşgeldiniz konuşması
George Brugmans (Yönetici URMB) ve Dirk Sijmons (6th IABR küratörü) tarafından 5th URMB ‘Atelier Istanbul’ sunumu
Başkan: Emre Arolat (ITB Musibet Sergisi küratörü)

İkinci Kısım: İstanbul İçin Altı Soru
15 Ekim, 15:00 – 17:00

Joachim DeClerck başkanlığındaki bu seminer URMB’nin 3. Test Sitelerinde geliştirilen anlayış ve stratejiler sunmakta ve bu anlayışları İstanbul bağlamına oturtmaktadır. Seminer süre giden kentleşme ile ekolojik ve ekonomik sorunların nasıl entegre edileceği sorusuna dair bir tartışma oluşturmayı amaçlamaktadır. 5. URMB’nin araştırma ve geliştirme çalışmalarından elde edilmiş altı soruluk bir seriyle bu tartışmayı daha da geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Joachim Declerck, Freek Persyn (51N4E), Kristian Koreman/Elma van Boxel (ZUS), Eric Frijters/Olv Klein (FABRIC) tarafından sunumlar
Emre Arolat, Asu Aksoy tarafından tarafından yorumlar
Başkan: Joachim Declerck


Brüksel/İstanbul
Küratör: Cedric Libert
Tartışma Forumu: 15-16 Ekim 2012, 14:00-18:00
İstanbul Modern

Cedric Libert’ın küratörlüğünü yaptığı tartışma forumları çağdaş metropol riskleri için çeşitli fikirler ve yaklaşımlar ile yüzleşmek amacıyla Brüksel ve İstanbul’un dönüşüm süreçlerini farklı katmanlar kavramıyla bağlantılı olarak ele alacak. Son yılların, ağırlıklı olarak 2 hareketin ortaya çıkışına tanıklık ettiği gözleniyor: İlki, çizim yoluyla kenti şekillendirme fikri ve nesnelleştirilmiş unsurların anlaşılmasıyla bağlantılı. Bu yaklaşımda, büyük ölçekli kentsel formlar önem kazanıyor. Diğeri ise, yerel olanaklar ve vatandaşın talebine öncelik veren bir kent yaratmak amacına bağlı olan katılımcı bir yaklaşım. Bu tartışma forumu, bu iki farklı yaklaşıma vurgu yaparken, bu iki vizyonu birbirinden tamamen ayırıp karşı çıkmanın boşuna bir uğraş olacağı düşüncesinden hareketle, kent sorunlarını birden fazla araç ile ele almanın uygun olacağı önermesini ortaya koyuyor. Kent meselesini birbirine zıt stratejiler yerine, birbirinden ayrım gösteren stratejilerle birlikte ele alıyor (yukarıdan aşağı yerine aşağıdan yukarı); ve sahneyi yakın zamanda Brüksel ya da İstanbul’da bu konuyla ilgili kamusal tartışmalara katılan ve her iki şehirde kendi yöntemleriyle şehir için projeler üretmiş olan kişilere bırakıyor.


İzmir /Deniz: İzmirlilerin Denizle Olan Bağını Güçlendirme Projesi
Panel: 17 Kasım 2012, Cumartesi 16:00-18:00
İstanbul Modern
Katılımcılar: Aziz Kocaoğlu (İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı); İlhan Tekeli, (İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Danışmanı, ODTÜ); Tevfik Balcıoğlu (Yaşar Üniversitesi, Akademisyen); Mehmet Kütükçüoğlu (Teğet Mimarlık, Y. Mimar); Zuhal Ulusoy (Kadir Has Üniversitesi, Dekan, Y. Mimar); Nevzat Sayın (NSMH, Y. Mimar); Tevfik Tozkoparan (Tozkoparan Mimarlık, Mimar); Serhan Ada (İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Danışmanı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Akademisyen); Evren Başbuğ (steb | studio evren başbuğ, Y.Mimar); Deniz Güner (DEÜ, Akademisyen, Y. Mimar); BoğaçhanDündaralp (ddrlp, Mimar); Seçkin Kutucu (Yaşar Üniversitesi, Akademisyen, Y. Mimar); Elfin Yüksektepe Bengisu (Etkinlik Tasarımcısı ve Kültür Yöneticisi)

İzmirlilerin deniz olan bağını güçlendirmeyi hedefleyen İzmirDeniz Projesi, İzmir körfezini çevreleyen kuzeyde Karşıyaka Mavişehir’den başlayıp Bayraklı, Alsancak, Konak ile devam eden ve güneyde İnciraltı’nda biten 40 km uzunluğundaki sahil şeridinin var olan kimliği korunup geliştirilerek geniş bir kamusal alan olarak yeniden düzenlenmesini içeriyor. Ancak proje sadece boyutlarının büyüklüğü ile değil, 100’den fazla tasarımcı, akademisyen ve uzmanı harekete geçiren proje elde etme süreciyle de dikkat çekici özgünlükler içeriyor. Türkiye kentleşme tarihinde bir ilk sayılabilecek bu girişim, hiyerarşik olmaktan çok eşitlikçi, tek sesli olmaktan çok çoğul sesleri içinde barındıran, kent adına değil kent ile birlikte kentlinin yaşantısına katılacak bir çevre oluşturmayı hedefliyor. Proje, çoğunlukla tepeden inme emrivakilerle toplumun sınırlı bir kesimine yönelik geliştirilen projelerin aksine, tartışmaya açık ve geniş katılımlı süreciyle kentsel ölçekte projelerin nasıl geliştirilmesi gerektiğine ilişkin öğretici bir deneyim ortaya koyuyor. Panelde projenin üretim sürecini de yansıtan geniş katılımlı bir konuşmacı grubu ile eşitlikçi demokratik bir proje elde etme sürecinin nasıl gerçekleştiği ve neler öğrettiği enformel bir sohbet ortamında tartışılacaktır.


Nesneler ve Zanaat – Dijital Çağ için Yeni bir Paradigma
Moderatör: Ferda Kolatan (Pennsylvania Üniversitesi, PA)
Katılımcılar: Graham Harman (Amerikan Üniversitesi, Kahire), Jason Payne (UCLA, CA), Rhett Russo (NJIT, NJ), David Ruy (Pratt Institute, NY)
Panel: 23 Kasım 2012, 16.00-18.30
İstanbul Modern

Son yirmi yıldır, “dijital evrim” kültürel manzaramızı global ölçekte dönüştürdü. Mekanikleşme ve globalleşmenin hakim olduğu modernist gündemleri içeren bir yüzyılın ardından, hesaplamanın ortaya çıkması, spesifikliği, özgünlüğü ve bireysel ifadeyi, standardizasyon ve etkinlik biçimlerine tercih eden farklı bir etiğe yönelik umut vaat etmiştir. Bununla birlikte, günümüzde bu vaadin, tasarım ifadesi ile yatırım malına bağlı olmayan evrensel markayı homojenleştirmeye yönelik çok daha hızlı bir eğilim tarafından ciddi zarar gördüğünü görmekteyiz. Bu durum, genelde yalnızca tasarım meraklılarından oluşan küçük bir grubun ulaşabildiği “göz alıcı” tasarımlara neden olurken, diğer pek çok kişinin, yerinden edilmiş ve kültürel açıdan yabancılaştırılmış gibi hissetmesine yol açmaktadır. Bu kayıp anlayışı, ilişkiselliğe ve dile hakim olmaya devam eden postmodern bir vurgu ile daha fazla şiddetlenmektedir; bu anlayış, tüm unsurları, diğer unsurlarla olan bağlantıları ve gerçek, maddesel bir kimlik yerine çeviriler yoluyla tanımlar. Bu eğilimin aksine, güçlü bir alternatif, çalışmalarını maddiyata, dijital zanaata ve ortam etkilerine göre tanımlamaya dikkat eden düşünürler ve mimarlardan oluşan küçük bir grubun çalışmasında son yıllarda ortaya çıkmıştır. İlgili felsefe ve spekülatif mimarlık alanlarında lider olan panel katılımcıları, mevcut kültürel durumumuzla ilgili olması nedeniyle bu yeni paradigmanın potansiyellerini tartışacak ve kendi çalışmalarını ortaya koyacaktır.

 1. Yazan youdomin

  Eylül 25, 2014 10:14 ÖS

  hello there and thank you for your information – I’ve definitely picked up something new from right here.

  I did however expertise some technical points using this site, since
  I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load
  properly. I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google
  and could damage your high quality score if advertising and marketing with
  Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could look out for much more
  of your respective intriguing content. Ensure that
  you update this again very soon.

  Reply
 2. Yazan Weopit.om

  Nisan 18, 2019 8:42 ÖÖ

  This is all about hairstyle and in this site you can know about hairstyle and hair tips.

  Reply

Cevapla