Haber
March 29, 2013

NCR-09 [Ekonomi]: Eşitlerarası Uluslararası Ticaretin Yıkıcı Yenilikçiliği

yazan


Gwendolyn Floyd’un NCR-09 [Ekonomi]‘de yer alan makalesi

Dünyada gelişmekte olan ekonomilerde değerli mallar üreten yüz milyonlarca küçük ölçekli üretici bulunmakta. Bu üreticilerin nadir ve düşük fiyatlı ürünleri için dünya çapında oluşan tüketici talebine erişimleri yok, çünkü dünya nüfusunun %70’inden fazlası gibi dijital uçurumun diğer tarafında, internetin sağladığı buluş ve ekonomik imkanlardan mahrum bir şekilde yaşıyor ve çalışıyorlar.

Bu küçük ölçekli üreticilerin çoğunluğunu dünya yoksullarının %70’ini teşkil eden kadınlar oluşturuyor. Sahraaltı Afrika ülkelerinde yaşayan kadınların %85’i kayıt dışı ekonomide serbest çalışıyor. Bu kadınların birçoğu, sınırlı bir gelir kaynağı yaratmak ya da yetersiz gelirlerine katkıda bulunmak amacıyla zanaate ve el yapımı malların üretimine yöneliyor. Ancak satışları talebin istikrarsız olduğu yerel ekonomiyle sınırlı kalıyor. Gelişmekte olan ülke malları için masraflı ve erişimi imkansız ithalat pazarı, yüksek kaliteli mallardan oluşan bu kullanılmamış devasa pazarı küresel pazaryerine açabilecek çığır açıcı yeniliklere gebe.

[ devamını oku ]

paylaş
March 28, 2013

NCR-09 [Economy]: Para Birimleri

yazan


Leander Bindewald’ın 9. New City Reader [Ekonomi] sayısı için kaleme aldığı makale:

Konu ne zaman dünyayı değiştirmek meselesine gelse, ekonominin iyi bir başlangıç noktası olacağı söylenir. Ekonomiyi değiştirmek deyince de işe para rejiminden başlamanın gerekli olduğu “gizli” bir bilgi değil. Bu noktada iki stratejiden bahsedilebilir. Birinci strateji, bugünün dünyasında paranın yaratılması ve dağıtılması aşamalarındaki sorunları ortaya koymak ve bu iki aşamaya uygun daha akıllıca çözümler üretilmesi (yani parasal bir reform) için kulis faaliyeti yapmaktır. Bu yaklaşım yaşamın her alanını etkileyecek, topyekûn bir gelişme vaat eder. Kurulu düzenin çıkarlarına ters düşen, diğer yandan hem siyaset yanlısı hem de siyaset karşıtı karakterlere hitap eden ikinci strateji ise bir bütün olarak paraya ve ekonomiye yaklaşımımızı yeniden tasarlamayı içerir. Başka bir deyişle, bu stratejide mevcut sistemin kıyılarında yeni parasal alt-sistemler inşa edilir ve bunların sistemin içerisinden öngörülemeyecek, yaşayabilir alternatiflere dönüşmesine izin verilir. Bu türden inisiyatiflerin ortak noktası yeni para birimlerinin yaratılmasıdır; burada esas olan ise tamamlayıcılık ve topluluk mefhumlarıdır.

[ devamını oku ]

paylaş
March 26, 2013

New City Reader’ın 9. Sayısı Ekonomi Çıktı!

yazan

Claire Warnier ve Dries Verbruggen(UNFOLD)’ın konuk editörlüğünü yaptığı New City Raeder’ın 9. sayısı “Ekonomi” İstanbul sokaklarında! Bu sayıya makaleleri ile katkıda bulunanlar arasında Leander Bindewald, Gwendolyn Floyd, Erdem Üngür, Işık Gülkaynak, Freek Lomme ve Vincent Schipper bulunuyor. New City Reader’ın asılı olduğu ve gazete olarak dağıtıldığı mevkilere soldaki haritadan veya makalenin devamından erişilebilir.

[ devamını oku ]

paylaş
March 21, 2013

İstanbul Tasarım Bienali’nde Görev Değişikliği

yazan

İstanbul Tasarım Bienali direktörlüğünü 2010 yılından bu yana yürüten ve tasarım alanındaki iş ve projelerine devam etmek üzere görevinden ayrılan Özlem Yalım Özkaraoğlu, danışman ve Danışma Kurulu üyesi olarak İstanbul Tasarım Bienali’ne katkıda bulunmaya devam edecek. Bienalin direktörlüğünü, 2007 yılından bu yana İKSV ekibinde yer alan Deniz Ova üstlenecek.

[ devamını oku ]

paylaş
March 6, 2013

NCR-08 [Mimarlık]: Son Talimatlar

yazan


NCR Rotterdam’da bir türk mahallesinde, Brendan Cormier

Kendi New City Reader’ınızı nasıl hazırlarsınız?, Kazys Varnelis

Talimatlar
1. Bir şehir belirleyin.
2. O şehir için en önemli gazeteyi belirleyin. Formatı nedir (tabloid ya da geniş sayfalı mı?) ya da ne tür bir gazetedir (kültürel etkinlikler hakkında haftalık bir gazete mi, seks işçilerinin ilanlarına ayrılmış ücretsiz bir gazete mi, hükümet gazetesi mi, evlilik ilanı, isim değişikliği, şirket kuruluşu gibi yasal konuları duyurmak amaçlı bir gazete mi)? Gazetenin formatını inceleyin ve bunun şehrin değişik yerlerine asmak için nasıl kullanılabileceğine dair bir strateji belirleyin. Nasıl bir dil kullanılacak? Gazeteniz İngilizce basılabilir mi? Basılamazsa yerel ortamınızın dışına nasıl ulaşacaksınız? Gazetenin internette nasıl görüneceğine karar verin.
3. Kaynak bulun. Paranızın yetmeyeceğini önceden bilin. Bu yüzden elinizi cüzdanınıza atmanız gerekecek. Gazeteyi asacağınız güvenli yerleri belirleyin. Gazetenizin kamuya açık alanda sergilenmesini engelleyen yerel yasalar var mı, iyice araştırın ve daha da önemlisi şehrinizde duvar afişlerinin organize suç örgütlerinin kontrolünde olup olmadığını öğrenin. Yayın kadrosu oluşturun, bir matbaa bulun ve gazetenizi kamusal mekanlara asacak insanlar ayarlayın.
4. Gazetenizin yayın şekline karar verin. Bir dizi bölümden mi oluşacak (siyaset, spor, hava durumu, kültür vb.) ya da haftalık mı çıkacak? Her bölüm ya da sayı için editörler belirleyin. Dosya editörlerinin size başlıklar önerdiği, katkıda bulunanlardan makaleler istediği ve bunları yayın ekibine tashih ve mizanpaj için gönderdiği, tekrarlanabilir bir iş takvimi oluşturun. Bu bir gazete. Teslim tarihleri önemli. Her şey son dakikada ve bitimsiz bir kriz içinde belirlenecek.
5. Yayına başlayın.

[ devamını oku ]

paylaş
March 5, 2013

NCR-08 [Mimarlık]: Talimatlar

yazan

Adhokrasi Sergisi katılımcıları, Fake Industries Architectural Agonism‘in konuk editörlüğünü yaptığı “Mimarlık” sayısı için projelerini bir talimatlar dizisi şeklinde anlattı.
Kendi Kendini Biçimlendiren Bir Kent için İşgal, Açık Yapılar, Ik Zoek Asiel. Hollanda’ya Nasıl İltica Edilir?, Kendi Stratigrafik İmalathanenizi Nasıl Kurarsınız?


New City Reader Urbanrise Atölyesine – Athina

Kendi Kendini Biçimlendiren Bir Kent için İşgal, Lorenza Baroncelli

La Bodega Kolombiya’daki tek işgal edilmiş alan. Tahmin edilemez ve geleneksel olarak saklı kalmış öznellikler tarafından mesken tutulan ve Bogota’nın önceden beri var olan kentsel dokusu içinde ko-numlanmış olan mekan, kent için yeni modeller araştıran durumlara ve projelere ev sahipliği yapıyor. La Bodega’nın hikayesi işgal deneyiminin mümkün olduğunu ve tekrar edilebileceğini gösteriyor; bu onun sakinlerinin hikayesi ve bizlere işgalin nasıl kentsel dönüşümden fazlasını tetikleyebileceğini ve tek tek bireylerin değişmesi ve gelişmesi için fırsatlar sunabileceğini gösteriyor. Ayrıca, Bogota’nın merkezindeki terk edilmiş binaların ve bunların nasıl yeniden açılıp dönüştürülebileceğinin de hikayesi bu.

Bir binayı işgal etmek için beş talimat
1. Şehrinizde ilginç olduğunu düşündüğünüz bir bölgede terk edilmiş bir bina bulun.
2. Binanın durumunu kontrol etmek için bir ön ziyaret gerçekleştirin (mümkünse gece vakti) ve tapu kadastrodan binanın sahibini öğrenin.
3. Binaya gelişinizden birkaç gün önce kapı kilidini değiştirin ve bunu yaptığınızı asla itiraf etmeyin.
4. Bir tarih seçin ve içeri taşının (bunu ilan edip etmemek sizin kararınız), ve içeri polisin girmesine izin vermemeye son derece dikkat edin.
5. Mekanı bölgenin değişen ihtiyaçlarına müdahale etmek için kullanın, beklenmedik ve yaratıcı çözümler üretmek için yaratıcılığınıza başvurun. Kendinizi binaya hapsetmek yerine yörenizdeki enerjileri araştırın, öğrenin ve geliştirin. Etkileşime geçtiğiniz insanlara sizin yaptığınızın aynısını yapabileceklerini anlatın.

[ devamını oku ]

paylaş
January 23, 2013

NCR-08 [Mimarlık]: Adhokrasi Projeleri

yazan

Talimatları ile Adhokrasi projeleri: İstanbul’da doğaçlama bir Yona Friedman sergisinin küratörlüğünü nasıl yaparsınız?, Giancalo De Carlo’yu yeniden okumak, Kendi evinizi altı adımda nasıl inşa edersiniz?, İçkin Tanıklık

İstanbul’da doğaçlama bir Yona Friedman sergisinin küratörlüğünü nasıl yaparsınız?, Maurizzio Bortolotti
Aşağıdaki talimatlar mimar Yona Friedman’ın çalışmalarında bulunan iki temel kavramı göz önünde bulundurarak bir sergi düzenlemenin yollarını anlatmak için hazırlanmıştır. Bu kavramlar:

1—Halkın ürettiği bir mimari/sanat fikri.
2—Yaratıcılığı ve sosyal iletişimi birbirine bağlayan, bir şekilde kent sakinlerinin çağdaş kentte barınmasını ve onu yaşamasını sağlayan, öngörülemez bir süreç olarak sanat/mimari fikri. Dolayısıyla, eğer sanat ve mimari çağdaş kültüre ait bir fikri ifade ediyorsa, Yona Friedman’ın kültür üretim fikri de katılım kavramı üzerinden biçimlenmektedir.

Talimatlar
1. Halka açık bir pasaj ya da küçük bir meydan bulun.
2. Mukavva, tel ya da kontrplak gibi basit malzemeler edinin.
3. Yona Friedman’ın internette yayınlanmış çizimlerini inceleyin (özellikle de Pro domo kitabından olanları).
4. Resimlere bakarak ve insanların bu malzemeleri kullanarak öngörülemez mimari işler yaptığı bir sergi ya da gösterim düzenleyin.
5. Bu öngörülemez mimari işlerin içine müdahaleler yapmak üzere sokak sanatçılarını davet edin. Ve işte size bir Sokak Müzesi.

[ devamını oku ]

paylaş
January 17, 2013

NCR-08 [Mimarlık]: Adhokrasi Mimarlığı Üzerine Bir Mersiye

yazan

Talimatları ile Adhokrasi projeleri: Virus Plug,Open Urban, Emekli Kent. Uçuculuğun Manzaraları Arasında Dolaşmak, TOKİ Sakinleri, Bir Pop-up Restoran Nasıl Kurulur?

Virus Plug In, Makerlab

Virus Plug In (virüs soket) kamusal bir yapıyı kendi bütünlüğünün parçası olarak kullanan objelere verdiğimiz isim. Neredeyse kendi kendini yeniden türeterek kendi ekseninde büyüyecek ve konumuna vatandaşlarca seçilecek yeni anlam ve değerler yükleyecek. Sokaklara yeni objeler ekleyerek ve insanlara bunun nasıl yapılacağını anlatarak içinde insanların güçlü hissedebileceği, arkadaşları tarafından kamusal mekanı hacklemeye cesaretlendirilecekler bulaşıcı bir eylem başlatmayı umuyoruz. Bu, kendi başına bir değişime denk düşmüyor. Değişim en çok insanların katılmaya duyduğu isteğin artmasına bağlı. Yeni bir kavramı empoze etmek için yapılan bir eylem değil bu derin düşünceye davet amacıyla tasarlandı. Sadece bir kişi bile bir şeyler yapmak için ilham alsa, ve bu şey ne olursa olsun, virüsü yaymakta başarılı olmuş olacağız.

Virüs soketin neye benzeyebileceğine dair farklı yorumların ortaya çıkmasını sağlamak, dolayısıyla insanlara mümkün olanın daha geniş bir yelpazesini sunmak için projeyi bütünleştirecek, insanların farklı soketleri birbirine bağlamasına ve meraklarının tetiklenmesine yardımcı olacak ortak bir dil bulmamız gerekti.

Talimatlar
1. Soket için kullanmak istediğiniz kamusal yapının fotoğrafını çekin.
2. Fotoğrafları yapının üç boyutlu taramasını çıkarmak üzere 123D. Catch’e yükleyin. Eğer I-Phone’unuz varsa yüklemeyi doğrudan fotoğrafları çekerken yapabilirsiniz.
3. Dosyayı üç boyutlu modelleme programına aktarın. Sketch Up gibi ücretsiz bir yazılım ya da farklı bir yüzey modelleme programı kullanabilirsiniz.
4. Soketinizi bunun etrafında modelleyin. Bu şekilde neredeyse mükemmel bir uyum elde edeceksiniz. Fakat hala soketinizin yapıya nasıl tutturulacağını düşünmeniz gerekecek!
5. 3 boyutlu modelinizi 123Make’e aktarın ve iç içe geçen dilimleri seçin.
6. Dosyaları kaydedin ve Lazer kesimle parçaları çıkartın.
7. Birleştirin.
8. Kamusal mekana yerleştirin.
Daha fazla bilgi tıklayınız.

[ devamını oku ]

paylaş
January 16, 2013

NCR-08 [Mimarlık]: Şimdi kendi başınasın!

yazan

New City Reader’ın Mimarlık adlı 8. sayısında, Adhokrasi sergi katılımcıları, enstalasyonlarını bir talimatlar dizisi şeklinde anlattı: Kimliği Haritalamak, Canlı Yük, Arpa Tarlası, Otobüs Otel / DIY Yatak ve Kahvaltı Kompleksi

Kimliği Haritalamak, Antonio Ottomanelli

İstanbul Tasarım Bienali, Mapping (haritalama) araştırmasını devam ettirmek için fırsat yarattı. Bu araştırma pratikte kolektif mahremiyet biyografisine dayanan üç aşamada organize edilir.
1—ölçüm (araştırma)
2—hikaye (kayıt altına alma)
3—anıtsallaştırma
PANORAMIO kıyaslanabilir sanatsal pratiğe yönelmeyi amaçlayan açık Mapping atölye deneyimlerinden oluşuyor. Belirli varoluş koşullarını ve bazı sosyal ilişki yapılarını belirleyen tarihsel güçlerin bilinci olmayı amaçlayan, kimlik sorununu inceleyen iki yönlü eleştirel bir sorgulamayı kapsıyor. Bu tür bir proje, akıl yürütme fırsatı sunarken, dil temsiliyetinin biçimleri ve hassas bir enformasyon programının inşasından oluşan ‘özgürlükçü ve bağımsız’ araştırma modellerine önemli bir çalışma ortaya koyuyor.
Şimdiye kadar geliştirilen laboratuvar projelerinin hepsi geleneksel yöntem ve tekniklerle tercüme edilmesi güç olan kültürel meseleleri—tabandan başlayan bir şekilde ve en doğrudan aktarılabilecek yollardan—anlatmakta yetersiz kalıyordu. Anlamadığımız şeyleri insanca anlatmaya duyulan isteğin bir sonucu.

Talimatlar
Size Gerekenler
1. Şehrin değişik bölgelerinden gelen her yaştan ve her sosyal sınıftan bir grup insan.
2. Aile albümlerinden ailelerinin tarihini anlatabilecek eski fotoğraflar getirecek olan katılımcılar
3. Beyaz bir duvarın üstünde İstanbul’un basit bir turistik haritası.
4. Her dikdörtgenin başka bir insana ait olduğu, değişik dikdörtgenlere bölünmüş bir harita.
Birbirini tanıma
5. Projeye katılan her insanı tanımak için vakit ayırın. Hikayelerini dinleyin ve yanlarında getirdikleri fotoğraflara bakın.
6. En mahrem anıtlarını, en önemli itirafını bulmaya çalışın.
Video seti
7. Şövalenizi kurun ve üstüne 50×40 cm’lik camdan bir dikdörtgen yerleştirin.
Video kaydı
8. Camın arkasından söyleşinizi yaparken video kaydı alın. Camın arkasındaki insan size dönük bir halde çizim yaparken, bir yandan konuşsun, bir yandan da aile fotoğraflarını cama yapıştırsın.
PANORAMIO
9. Kaydettiğiniz tüm videoları aynı anda ve doğru dikdörtgenin üzerine gelecek şekilde duvar haritasına yansıtın.
10. Haritayı, katılımcıların çizimleri ve hakkında konuştukları fotoğraflarla tamamlayın.

[ devamını oku ]

paylaş
January 4, 2013

New City Reader’ın 8. sayısı Mimarlık çıktı!

yazan

Konuk editörlüğünü Fake Industries, Architectural Agonism, Cristina Goberna ve Urtzi Grau’nun yaptığı, 8. New City Reader gazetesi “Mimarlık” İstanbul sokaklarında. Bu sayıya katkıda bulunalar ise: Superpool, Kazys Varnelis, Basurama, Walter Nicolino, Carlo Ratti, Unfold, Ben Landau, Thomas Lomme, Lorenza Baroncelli, Rot Ellen Berg, HS Mimarlık, Autlab, Maurizio Bortolotti, Ravintolapaiva, Boğaçhan Dündaralp, Lale Ceylan, İpek Kay, Paul Faus, Openurban.com, Frank Abruzzese, Zuloark, Maker Lab, Aristide Anotonas, Antonio Ottomanelli, Pelin Tan ve Ethel Baraona Pohl.

[ devamını oku ]

paylaş